top of page

מד"צים

הרעיון:

מתכניות הדגל של הארגון, בשיתוף 'קרן קרסו'.
 מטרת התכנית היא להכשיר את חניכי הארגון בגילאי 16-17 לשמש כמדריכים צעירים בארגון, לרכוש ידע, כלים וניסיון מעשי בהדרכה, להרחיב את שדרת ההדרכה של הארגון, להגדיל את תרומתם לחברה ולהרחיב את מוטת ההשפעה שלהם בקהילתם.

 

שיאה של התכנית בסמינר ההדרכה, שמתקיים מדיי שנה בחודש אוגוסט. בסמינר, שאורכו שבוע, לומדים המשתתפים את עקרונות תחום ההדרכה, מעמיקים את היכרותם עם הידע והפילוסופיה החינוכית של 'אות הנוער', מעצבים את דרכם כמדריכים צעירים ומשפיעים בקהילתם, ורוכשים כלים מעשיים להתנסוּת בתחום.
 

bottom of page