top of page

יזמוּת נוער בקהילה

הרעיון:

 מתוך אמונה שלמה בכוחם של בני-נוער להניע תהליכים משמעותיים, בכל רמה, אנו מבקשים לאפשר למשתתפים להגדיל את מוטת ההשפעה שלהם בכל שלב בו הם נמצאים במסע שלהם ב'אות הנוער'.
תכנית היזמות נועדה להעניק להם את הכלים להגיית, פיתוח, קידום וביצוע של פרויקטים קהילתיים לרווחת כלל חברי הקהילה. 
 

 

בתחילת שנת הפעילות משתתפים החניכים בסמינר היזמות של הארגון.
הסמינר הינו בעל אופי לימודי-מקצועי, שנועד להעניק להם כלים לביצוע הפרויקטים שייהגו: זיהוי צרכים בקהילה, הכנת תכנית עבודה, גיוס משאבים, פרסום ושיווק, ניהול, ועוד.

 

לאחר סיום הסמינר שבים החניכים לקהילותיהם, שם הם עוסקים בפיתוח וביצוע הפרויקטים שהגו. לאחר מכן מוזמנים החניכים להציג את הפרויקטים בפני וועדת היזמות של 'אות הנוער' (בשיתוך 'קרן קרסו') ולזכות בתקציב לקידום הפרויקט - בכפוף לקריטריונים מובחנים ומוסדרים. 

בין חברי הוועדה: עו"ד אמיר עמר - ראש משרד עורכי הדין AYR, יו"ר הוועד המנהל של 'אות הנוער'; יוסי מולדבסקי - חבר הוועד המנהל של 'אות הנוער'. מבעלי 'קבוצת מולדבסקי'. יזם ומשקיע בחממות טכנולוגיות ומיזמי היי-טק ; יובל לימון - חבר הוועד המנהל של 'אות הנוער'. המייסד, הבעלים והמנכ"ל של רשת 'למטייל' ; יוני קרסו - יושבת ראש וועדת התמיכות של 'קרן קרסו', שהם שותפינו לתכנית היזמוּת הזו ; נציגים נוספים מהוועד המנהל וממטה הארגון.

bottom of page