top of page

תוכנית !STEP UP

הרעיון:

פיתוח והעצמה אישית לבני נוער וצעירים

למען חיזוק החוסן החברתי והערבות ההדדית בחברה הישראלית כולה.

 

!STEP UP – יש בך יותר משנדמה לך

!STEP UP מבית האות הבינלאומי לנוער בישראל הינה תוכנית מובילה לפיתוח אישי והעצמה של האינדיבידואל, הקבוצה והקהילה. התכנית מוציאה את משתתפיה למסע חוויתי ומאתגר, במהלכו הם מכירים טוב יותר את עצמם ואת הסביבה בה הם חיים.

משתתפי התכנית עוברים תהליך התפתחות משמעותי, במהלכו הם זוכים לפגוש מבוגרים משמעותיים, לטפח את יכולותיהם וכישוריהם, לחזק את תחושת המסוגלות העצמית שלהם, לפתח תחושת אחריות אישית וקהילתית ולהפוך לאנשים בוגרים בעלי חוסן אישי, המקדמים את עצמם ואת הקהילה בה הם חיים.

התכנית מאושרת במסגרת ה'מסלול הירוק' בתוכניות גפ"ן, הן לתלמידים מרקעים שונים והן לצוותים חינוכיים.   

 

במרכזה של התכנית ארבעת האלמנטים המובילים של ארגון "האות הבינלאומי לנוער וצעירים":

Circles_Physical_Recreation.png
זהב.png

פיתוח מיומנויות ותחומי עניין                              פעילות גופנית

 

 

                                 מעורבות בקהילה                                                מסעות אתגר

 

 

 

לאורך התהליך יקבלו המשתתפים את אותות הארד                הכסף                והזהב

 

כהוקרה על התמדתם, הישגיהם והתפתחותם האישית, ללא כל היבט תחרותי.

כסף.png
ערד.png
Circles_Adventurous_Journey.png
Circles_Skills.png
Circles_Service.png
  • פיתוח דפוס חשיבה מתפתח

  • תקשורת אפקטיבית

  • רפלקציה ומשוב בונה

  • יצירת סביבה תומכת להתפתחות

  • כלים ומיומנויות לניהול ופיתוח עצמי

כלים מרכזיים בתהליך:< >פיתוח יכולת התבוננות פנימיתלמידה התנסותית -PBL ויציאה לשטחמנטורינגיציאה מאזור הנוחותמפגשים רב תרבותיים ובינלאומיים 

מסלולי התכנית:

< >יש בך יותר משנדמה לך - מפגש חוויתי חד פעמי – על התפתחות אישית ומיצוי הפוטנציאל הטמון בי.מסלול מסעות – סדרת מפגשים עשירה בתכנים וחוויות, המשלבת סדנאות שטח ומפגשי עיבוד.מסלול קהילה – הכרות עם עצמי ועם החברה בה אני חי – חיזוק תחושת שייכות ומעורבות בקהילה.מסלול תהליכי שנתי – סדנאות וליווי משתתפים.מסלול הכשרה – הכשרת מועצות תלמידים וצוותים חינוכיים. 

תוצרים שנתיים:

< > – סביב תחומי העניין של המשתתף. – מביא לידי ביטוי יתרון יחסי של היחיד/ה בקבוצה ואת כוחה של הקבוצה כתומכת ומקדמת. – תעביר את זה הלאה. 

קהלי יעד פוטנציאלים:

< >תלמידים חטיבה ותיכון – ז'-י"ב.כיתות בשנת מעבר – ז' בכניסה לחטיבה, ט' לפני מעבר לתיכון, י' בשנת הכניסה לתיכון.מועצת תלמידים.תלמידי תיכון אשר זקוקים לחיזוק בתחום המעורבות חברתית.הכשרת צוותים חינוכיים. IT'S TIME FOR YOU TO STEP UP!

bottom of page