top of page

תוכניות בוגרים 

האות הבינלאומי לנוער פועל בין הגילאים 14-24, הארגון ממשיך את הליווי והתוכנית בפעילות במסגרות שונות כמו - שנת שירות, שירות לאומי, תוכניות מנטורניג, מכוני מנהיגות וליווי בתהליך בחירה של "תמונת עתיד" לבוגר הצעיר לקראת עולם התעסוקה, ואו האקדמיה. אנחנו בעבודה ופיתוח מתמיד של מסגרות נוספות לצעיר בגילאי 18-24 לנושאים אלו של תעסוקה או אקדמיה והמשך ליווי במהלך ההרשמה למסגרות אלו
מוזמנים להיכנס לאפשריות הקיימות להרשם. 
שנות שירות 
מכון מנהיגות 
 
bottom of page