top of page

מנהיגוּת

תכנית המיועדת לשלב הביניים של התכנית. מטרת התכנית היא לפתח אצל המשתתפים ידע ופרקטיקות בנושא מנהיגות, ולהעניק כלים מעשיים בתחום. המשתתפים לוקחים חלק בסמינר המנהיגות השנתי של הארגון, בו יעסקו יחד במגוון סוגיות הקשורות לתחום: מיהו ומהו מנהיג? ; מהן התכונות הנדרשות ממנהיגה? האם אלה מולדות, או נרכשות? ; האם כל אחד יכול להיות מנהיג? ועוד.

בשיאו של הסמינר עוסקים המשתתפים בהגיית פרויקטים חברתיים בקהילה ממנה באו, שיביאו תועלת לקהילה כולה מחד, ויביאו לידיי ביטוי את הכלים שרכשו במהלך השתתפותם בתכנית מאידך.

הרעיון:

הפסקת משחק
הפסקת משחק

press to zoom
משחק הזירה המסורתי
משחק הזירה המסורתי

press to zoom
בכיתה
בכיתה

press to zoom
הפסקת משחק
הפסקת משחק

press to zoom
1/5
bottom of page