top of page

תכניות חינוכיות

רקע
'האות הבינלאומי לנוער ולצעירים' מציעה למשתתפים מספר תכניות חינוכיות. התכניות מותאמות לרצף התהליכי והחינוכי הנוצר בפעילות, לשלבים השונים ולגילאי החניכים.

לחצו על השלב הרצוי לצפייה בתוכן

שלב ארד

שלב כסף

שלב זהב

bottom of page