top of page

משלחות חינוכיות לחו"ל

הרעיון:

מהותן של משלחות 'אות הנוער' היא מגוונת: העמקת ההזדהות עם הארגון ועם ערכיו, חיזוק הקשרים הבינלאומיים - ברמה הארגונית וברמה האישית, גיוון הפעילות, מתן אפשרות לחניכים ורכזים לחוות את החיים במדינות אחרות תוך שימת דגש על תחומי העניין האישיים שלהם, שמתווים ומובילים את פעילותם ב'אות הנוער'.
 

 

משלחת חינוכית תתקיים סביב אחד מתחומי הפעילות של 'אות הנוער': פעילות פיזית (מחנה ספורטיבי כלשהו, למשל), תחביב / מיומנות, תרומה לקהילה (קבוצת חניכים שמקיימת פרויקט התנדבותי בקהילה במדינה אחרת) או מסע אתגרי.

bottom of page