top of page
באנר-עליון-לדף-הבית.jpg

על הארגון

האות הבינלאומי לנוער וצעירים הינו ארגון חברתי הפועל להעצמת צעירים וצעירות בלמעלה מ -130 מדינות ברחבי העולם,  דרך התמקדות בארבעה  תחומי עניין – מיומנות, ספורט, התנדבות, מסע. הארגון העולמי פועל ב-130 מדינות ובטווח הגילים  14-24. פעילות הארגון בעבר התמקדה בהפעלת ארגון נוער לאלפי צעירים וצעירות בעיקר במתן במענה בעיקר לבני נוער מגילאים 14-18. כארגון בעל ראייה הוליסטית חברתית, אנו מאמינים כי חווית החניכים והצלחתם איננה מסתיימת בשלב יציאת החניך לחיים הבוגרים.              

כארגון הפועל בעיקר בפריפריה החברתית בישראל, ראינו צורך משמעותי לחיזוק יכולות בינאישיות "ומיומנות רכות" הדרושים לבוגרים ולבוגרות צעירים לפני הכניסה לעולם לכניסתו לעולם האקדמיה והתעסוקה. לכן באות הנוער בחרנו לצאת במהלך של הקמת 'תנועת בוגרים' אשר תפנה לבוגר במהלך חייו ותסייע לארגון בקליטה של בוגרים בעתיד לתעסוקה והתנדבות.

בשלוש השנים האחרונות, כמענה לצרכים שעלות מן השטח הארגון פיתח תוכניות שונות לבוגרים ובוגרות בגילאי 18-19  בחברה היהודית, הערבית והדרוזית. לצד עבודת ארגון הנוער, הארגון מוכר גם כגוף משלח לשנת שירות, גוף משלח לשירות לאומי, ומפעיל תוכנית מנטורינג  של "שנת המעבר"

(Gup Year) הממוקדת למענים בחברה הערבית.

אלנור-מהות-התוכנית_edited.png
Big Obj2.png

חזון המכון

מכון המנהיגות יהיה בית לכל בוגר אות הנוער לחיזוק היכולות וכישורים אותם למדו במהלך התהליך באות הנוער, המכון יכשיר ויחזק יכולות אלו ויקדם את מסוגלות הבוגר להשתלבות באקדמיה הישראלית.

מכון למנהיגות

תמונת-אווירה.jpg
02סגיר.jpg
תמונת-אווירה.jpg

הצורך להשתלבות כאזרח תורם ופעיל בחברה הכללית הינו אקוטי במיוחד כאשר מדובר בצעירים וצעירות בחברה הערבית. לכן אנו פועלים ביתר שאת להוסיף תוכנית משמעותית נוספת ולפתוח 'מכון מנהיגות'. 'המכון', מהווה חוד החנית בתהליך ההכשרה של החניך הערבית להשתלבות באקדמיה הישראלית ורכישת מיומנות לעולם התעסוקה.  המכון יפעל ברוח  וערכיי הארגון הדוגל – פיתוח אישי וחברתי, פעילות רב תרבותיות ובינלאומיות, מנהיגות והתנדבות ואזרחות טובה.

bottom of page