top of page
באנר-עליון-לדף-הבית.jpg
Group 339.png

החזון החינוכי שלנו

לסייע לבני נוער וצעירים להבין כי יש בהם יותר ממה שהם חושבים – בכוחות עצמם, ובליווי אישי וצמוד. אנו מאמינים כי לכל צעיר וצעירה ישנה תשוקה גדולה למשמעות. גם אם היא לעיתים נחבאת וקשה לזיהוי- היא עדיין קיימת תמיד. במודל עבודה בינלאומי  המבוסס על יצירת חוויות ואתגרי מנהיגות- אנו מבקשים להעניק לחניכים הזדמנויות לגלות את עצמם, לפתח את החוזקות שלהם ולרתום את יכולותיהם למעורבות בקהילה ולחיזוק הערבות ההדדית.

אז איך זה עובד, בעצם?
פיתוח מנהיגות דרך 4 תחומי ליבה

מסעות2.jpg

מטרת המסע האתגרי היא להעמיד בפני במשתתפים חשיפה לחוויות חדשות  ולאתגר של התנהלות בסביבה לא מוכרת ובתנאים שונים. המסע הינו שיא התהליך לפיתוח אישי ומעבר לשלב הבא בתוכנית. 

ישנם שלושה סוגי מסעות:

מסע רגיל -  מסע רגיל הוא טיול עם מטרת יעד מוגדרת.

מסע חקר - מסע המערב טיול עם מטרת חקר שנקבעה מראש.

מסע חקר + הרפתקה – מסע המשלב בין מחקר והרפתקה.

מסע אתגרי
תרומה לקהילה_edited.jpg

תחום זה מבוסס על התפיסה לפיה שלחברי קהילה יש אחריות אחד כלפי השני ושהושטת עזרה ברצון הינה צעד חשוב בדרך ליצירת של תחושת שייכות, ויצירת קהילה משמעותית ואכפתית.

שירות בקהילה 
ספורט.jpg

תחום זה מבוסס על השיפור בביצועי המשתתף ביחס ליכולותיו ולנקודת הפתיחה שלו. משתתפים צריכים לחתור להשגת מטרה פיזית אישית שנבחרה מראש. כך הופך החלק למאתגר עבור כל משתתף, ללא קשר לדרגת הכושר הגופני האישי שלו. האימונים בפעילות הגופנית הנבחרת מעודדים משמעת עצמית, יכולת התמדה וטיפוח המוטיבציה העצמית.

פעילות ספורטיבית

תחום זה נועד לעודד את החניכים להתמיד בפעילות מפתחת, מתוך מגוון הפעילויות האפשריות, שהוא עצום. בתחום זה יפתחו הצעירים את היכולת להציב לעצמם מטרות מאתגרות, פיתוח יכולת ההתמדה, העמידה באתגרים,  פתרון בעיות, ובעיקר את האמונה ביכולותיהם.

פיתוח מיומנות 
מיומנות_edited.jpg